Tư vấn giám sát thi công trang trí nội ngoại thất

Tư vấn giám sát thi công trang trí nội ngoại thất

13
Quý III – 2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 234.674.370 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm