Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy biến áp các loại

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy biến áp các loại. Cấp điện khu công nghiệp Tâm Thắng giai đoạn 6

Tên dự án:Cấp điện khu công nghiệp Tâm Thắng giai đoạn 6
Tên gói thầu:Cung cấp máy biến áp các loại
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Vật tư, Điện lực Đăk Nông, Đường ĐămBry, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Tel: 0501.216 213; Fax: 0501. 544 660
26/04/2008 đến 29/04/2008
500.000 (VND)
29/04/2008 08:00
29/04/2008 08:00