Tư vấn bảo hiểm công trình – phần trang trí nội ngoại thất

Tư vấn bảo hiểm công trình – phần trang trí nội ngoại thất

15
Quý III – 2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.389.487 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm