Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trang thiết bị văn phòng – máy phát điện, âm thanh ánh sáng

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trang thiết bị văn phòng – máy phát điện, âm thanh ánh sáng

14
Quý III – 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 55.221.375 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm