Xây dựng thuỷ lợi Tà Cao, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Xây dựng thuỷ lợi Tà Cao, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

02
Quý II+Quý III năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 811186597 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá