Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

03
Quý II+Quý III năm 2008
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 16604990 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian