Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

04
Quý III năm 2008
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 5295637 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm