Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
Tên gói thầu:Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Quảng Trị, số 91 Lê Duẩn-TX Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị, điện thoại 053855283, Fax 053858996
06/05/2008 đến 23/05/2008
1.000.000 (VND)
23/05/2008 08:00
23/05/2008 08:00