Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 60 KVA và 100 KVA cho Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng và Cục Hải quan Tây Ninh

1
– Thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử đấu thầu từ ngày 23/06/2008 đến ngày 25/06/2008. Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 03/07/2008 đến trước 14 giờ ngày 17/07/2008. Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 17/07/2008. Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 17/07/2008.
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 700000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói