Thông báo mời thầu G.T xây lắp số 02 thuộc D.A “Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Glong (thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông)”

Thông báo mời thầu G.T xây lắp số 02 thuộc D.A “Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Glong (thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông)”

G.T xây lắp số 02: Khối kỹ thuật nghiệp vụ, khoa dược, khối điều trị nội trú, khối hậu cần, khối dịch vụ tổng hợp, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, khu xử lý nước thải, gara ô tô, nhà xác (giải phẫu bệnh lý), nhà để xe và nhà cầu nối

Thuộc D.A “Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Glong (thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông)”

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Đăk Nông

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Đăk Nông

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 ngày 09/4/2008 đến trước 9 giờ, ngày 24/4/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Phòng KH – TC, Sở Y tế tỉnh Đăk Nông, khối I, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: (0501) 544022; Fax: (0501) 544313

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 24/4/2008.