Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km0 – Km5

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km0 – Km5. Dự án Đường Phiêng ớt – Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tên dự án:Dự án Đường Phiêng ớt – Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Tên gói thầu:Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km0 – Km5
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
ban tđc tỉnh lai châu – ĐT: 0231.877410 – Fax: 0231.877410
02/05/2008 đến 16/05/2008
1.000.000 (VND)
16/05/2008 09:00
16/05/2008 09:00