Rà pha bom mìn

Rà pha bom mìn

RPBM-DP
Tháng 10-11/2008
Theo tiến độ khởi công công trình
Giá gói thầu:
 • 50000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá