Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện. Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 3 pha tại Văn phòng Cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc .

Tên dự án:Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 3 pha tại Văn phòng Cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc
Tên gói thầu:Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Long An – Số 36 đường Thủ Khoa Huân, phường 1, Thị xã Tân An, tỉnh Long An – ĐT: (072) 823662, Fax: (072) 826528
07/05/2008 đến 22/05/2008
1000000 (VND)
22/05/2008 09:00
22/05/2008 09:00