Thẩm định chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điện, điều khiển tự động, điện tử

Thẩm định chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điện, điều khiển tự động, điện tử

4.3-A
Quý III/2009
(1 quý) quý 6
Giá gói thầu:
 • 12.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói