Chi cho xây dựng chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính theo chuẩn ABET

Chi cho xây dựng chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính theo chuẩn ABET

4.6-A
Quý IV/2008, Quý II/2009, Quý IV/2009, Quý II/2010
(4 quý) quý 3, 5, 7, 9
Giá gói thầu:
 • 84.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói