Triển khai các hoạt động thống nhất hệ thống

Triển khai các hoạt động thống nhất hệ thống

4.4-B
Quý IV/2008
(6 quý) Từ quý 3 đến quý 8
Giá gói thầu:
 • 5.000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói