Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước và san nền công trình Điểm tái định cư Tam Hoà

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước và san nền công trình Điểm tái định cư Tam Hoà

Tên dự án:Điểm tái định cư Tam Hoà
Tên gói thầu:Xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước và san nền công trình Điểm tái định cư Tam Hoà
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án hạ tầng- số 16 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0510-812844; Fax: 0510-813559
09/05/2008 đến 26/05/2008
1000000 (VND)
26/05/2008 14:00
26/05/2008 14:00