Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

GSXD-QN2
tháng 2/2009-10/2009
theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 161365436 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm