Cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình

Cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình

01
Từ ngày 07/7/2008 đến ngày 23/7/2008
Trong vòng 12 đến 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 1.000.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói