Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy

Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy

1a
Tháng 6/2008-Tháng 7/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 630000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói