Cung cấp vật liệu và thi công phần xây dựng thang máy

Cung cấp vật liệu và thi công phần xây dựng thang máy

2a
Tháng 6/2008-Tháng 7/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 196861000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá