Mua sắm máy ghi âm kỹ thuật số

Mua sắm máy ghi âm kỹ thuật số

02
Tháng 07/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.023.560.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói