Gói thầu số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Suối Khoáng, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả

Gói thầu số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Suối Khoáng, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả

01
Trong tháng 8 năm 2008
350 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 7.977.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá