Gói thầu xây lắp trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Châu Thành

Gói thầu xây lắp trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Châu Thành

1
6/2008-7/2008
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.075.408.684 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá