Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa ,hệ thống thoát nước thải ,hệ thống cấp nước

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa ,hệ thống thoát nước thải ,hệ thống cấp nước. DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CAO

Tên dự án:DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CAO
Tên gói thầu:Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa ,hệ thống thoát nước thải ,hệ thống cấp nước
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao.ĐC:Số 176-Hai Bà Trưng-Q1-TPHCM(lầu4).ĐT:84-08-8238386.Fax:84-08-8229076.Email:ahtp_hcm@vnn.vn
12/05/2008 đến 27/05/2008
1000000 (VND)
27/05/2008 14:00
27/05/2008 14:00