Mua sắm máy điều hòa không khí

Mua sắm máy điều hòa không khí

01
Tháng 07/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 330000000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói