Chi phí tư vấn thiết kế bố trí quầy kệ nội thất

Chi phí tư vấn thiết kế bố trí quầy kệ nội thất

A.6
Qúy III, IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 35.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói