Hệ thống máy điều hòa trung tâm (150HP – 170HP)

Hệ thống máy điều hòa trung tâm (150HP – 170HP)

B.1
Quý III, IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.695.128.224 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói