Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải, XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CÀ MAU .

Tên dự án:XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CÀ MAU
Tên gói thầu:Thi công xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Văn hoá – Xã hội tỉnh Cà Mau, số 3G đường An Dương Vương phường 7 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0780 817384 – 0780 817394 – fax: 0780 817384
03/05/2008 đến 15/05/2008
1.000.000 (VND)
15/05/2008 08:00
15/05/2008 08:00