Thiết bị điện và chiếu sáng; Hệ thống camera quan sát, loa phát thanh

Thiết bị điện và chiếu sáng; Hệ thống camera quan sát, loa phát thanh

B.6
Qúy III, IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 367.268.649 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói