Thiết bị văn phòng

Thiết bị văn phòng

B.9
Quý III,IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 207.856.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói