Mua sắm thuốc ARV

Mua sắm thuốc ARV

01
Q2-3/2008
09 tháng
Giá gói thầu:
 • 974.183 (USD)
 • Viện trợ
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói