Mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao phân tích CD4

Mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao phân tích CD4

02
Q2-3/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 21.123 (USD)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói