Dịch vụ ủy thác tiếp nhận và phân phối sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao phân tích CD4

Dịch vụ ủy thác tiếp nhận và phân phối sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao phân tích CD4

07
Q2-3/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.117 (USD)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói