Gói thầu nội thất của Trung tâm giao dịch Hành Chính một cửa và một cửa liên thông tại UBND Thành Phố Sơn Tây

Gói thầu nội thất của Trung tâm giao dịch Hành Chính một cửa và một cửa liên thông tại UBND Thành Phố Sơn Tây

01
Tháng 07/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 253.392.625 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói