Gói thầu số 6: Lập HSMT cho 2 gói thầu: DVTV-01 và DVTV-02

Gói thầu số 6: Lập HSMT cho 2 gói thầu: DVTV-01 và DVTV-02

6
Quý III năm 2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.500.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói