Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình đập Vằng Vài, xã Đổng Xá; Đập Phai Làng, xã Liêm Thuỷ, huyện Na Rì.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình đập Vằng Vài, xã Đổng Xá; Đập Phai Làng, xã Liêm Thuỷ, huyện Na Rì. Cụm công trình thuỷ lợi huyện Na Rì .

Tên dự án:Cụm công trình thuỷ lợi huyện Na Rì
Tên gói thầu:Thi công xây dựng công trình đập Vằng Vài, xã Đổng Xá; Đập Phai Làng, xã Liêm Thuỷ, huyện Na Rì.
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLCDA huyện Na Rì, TT Yến Lạc, huyện Na Rì – ĐT (FAX): 0281.884.115
21/05/2008 đến 05/06/2008
1.000.000 (VND)
05/06/2008 07:00
05/06/2008 07:00