Khoan khảo sát xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón SA

Khoan khảo sát xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón SA

5
T9/2008 – T10/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 400.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Trọn gói