Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Phân bón NPK

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Phân bón NPK

6
Quý IV/2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 33000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Trọn gói