Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2. Tràn xả lũ; Nhà quản lý

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2. Tràn xả lũ; Nhà quản lý Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Tân Sơn .

Tên dự án:Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Tân Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu số 2. Tràn xả lũ; Nhà quản lý
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
BQL Dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành thủy lợi Gia Lai – Số 24 Quang Trung, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 059.826427; Fax: 059.826428.
19/05/2008 đến 04/06/2008
1.000.000 (VND)
04/06/2008 13:30
04/06/2008 13:30