Gói thầu số 3: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

Gói thầu số 3: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

3
Quý IV năm 2008
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 200.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm