cung ứng vật tư tiêu hao , công cụ, dụng cụ cho trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định từ quý 2/2008 đến hết năm 2008

cung ứng vật tư tiêu hao , công cụ, dụng cụ cho trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định từ quý 2/2008 đến hết năm 2008

02
quý 3/2008
sau khi chọn được nhà cung cấp
Giá gói thầu:
 • 35159000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo thời gian

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)