Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Phan Văn Mười Hai- huyện Chợ Gạo

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Phan Văn Mười Hai- huyện Chợ Gạo

Tên dự án:Đường Phan Văn Mười Hai- huyện Chợ Gạo
Tên gói thầu:Đường Phan Văn Mười Hai- huyện Chợ Gạo
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Công Thương huyện Chợ Gạo; Địa chỉ: Thị trấn Chợ Gạo- huyện Chợ Gạo- tỉnh Tiền Giang; ĐT: 0918116858
22/05/2008 đến 06/06/2008
1.000.000 (VND)
06/06/2008 14:00
06/06/2008 14:00