Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị

Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị

BH-CM
Tháng 10/2008
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 101873000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)