Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

KT-CM
Tháng 8/2008
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 120548000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói