Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 800m3/ngày tại Nhà máy Bia sài Gòn Sóc Trăng

Tên dự án:Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 800m3/ngày tại Nhà máy Bia sài Gòn Sóc Trăng
Tên gói thầu:Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng, số 16, quốc lộ 1A, phường 2,Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
13/05/2008 đến 26/05/2008
500.000 (VND)
26/05/2008 09:00
26/05/2008 09:00