Mua áo mưa của Tiếp Viên Vietnam Airlines

Mua áo mưa của Tiếp Viên Vietnam Airlines

01
Qúy III/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 170.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói