Cung cấp thiết bị hệ thống công nghệ, cấp nước và PCCC và tự động hoá Kho TTSPDK Cần Thơ

Cung cấp thiết bị hệ thống công nghệ, cấp nước và PCCC và tự động hoá Kho TTSPDK Cần Thơ

CT-MRTB-01
9/2208
360 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 16103383000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói