Chi phí bảo hiểm xây lắp

Chi phí bảo hiểm xây lắp

Gói 6
Quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.296.190 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá