Chi phí trồng cây xanh.

Chi phí trồng cây xanh.

Gói 8
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 84.800.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá